Handies

Tõime turule komplekstööde teenuse Handies Works

Tõime turule komplekstööde teenuse Handies Works. Handies Works võimaldab lihtsalt ja kiirelt teha väiksemaid ja suuremaid komplekstöid, mida seni pole oldud motiveeritud tegema. Statistika ja turul toimuv näitab, et komplekstööde turg on suur, kuid hinnad on kallid, järjekorrad pikad ning ettevõtete jaoks ei ole äriliselt tõhus selliseid töid teha.  

„Ehitus- ja remonditurul tegutsevad ettevõtted suunavad oma tegevust järjest enam alltöövõtule või suurematele projektidele, kus marginaalid on suuremad ja projektid pikemad, et tagada ettevõtete jätkusuutlikkus. Sellest tulenevalt on tekkinud väikeste ja keskmiste komplekstööde teostajate osas justkui vaakum, mis on viinud hinnad kõrgeks ja järjekorrad pikaks,“ ütles septembris idufirmat Handies juhtima asunud Tavi Maastik. 

Ehitus- ja remondiettevõtetel puudub motivatsioon pakkuda sellist hinda ja ajaplaani, nagu klient ootaks ning klient ei ole valmis maksma sellist hinda nagu ettevõtted sooviksid. Handies Works toob sellesse olukorda lahenduse pakkudes võimaluse, kuidas komplekstööd saavad kiirelt ja mõistliku hinnaga tehtud kvalifitseeritud Handies Tegijate poolt, kes oma teenuseid Handies platvormil pakuvad.

„Meie eesmärk on luua Handies Tegijatele pikaajaline ja kestev tegevuskeskkond, kus nad saavad teha seda tööd, mis neile meeldib, teenida korralikku sissetulekut, omandada uusi teadmisi ja oskusi ning kasvatada ennast kui ettevõtjad. Näeme oma platvormil järjest rohkem, kuidas Tegijad võtavad vastu suuremaid komplekstöid ja tellivad teisi Tegijad neid tegema ning kasvatavad seeläbi oma tegevust. Sellest tulenevalt ja turul toimuvat arvestades lõime täiesti uue ärisuuna, mis toob platvormile palju uusi töid ning lahendab klientide jaoks akuutse probleemi,“ lisas Maastik.

Aare Sule ja Tavi Maastik. Foto: Kadri Purje

Handies Works ärisuunda juhib Handies asutaja Aare Sule, kes on aastaid ehitus- ja remondisektoris tegutsenud ning teab hästi, et väikeste ja keskmiste komplestööd teostajaid on turult järjest raskem leida. „Ükskõik, millist komplekstööd täna tahta teha, olgu selleks vannitoa renoveerimine, kus on vaja plaatijat, elektriku ja torumeest või siis kogu korteri remont – ühest kohast selliste projektide tellimine on pea võimatu. Teisalt on meil kinnisvarabuum, aga selle kinnisvara remontimiseks ei ole täna turul lihtsalt tegijaid,“ rääkis Sule.

Keerulisemate komplekstööde tellimiseks läbi äpi lõi Handies lihtsa ja kasutajatele mugava lahenduse. „Kõige lihtsam viis Handies Works teenuse kasutamiseks ja komplekstööde tellimiseks on postitada oma soov koos kirjelduse ja vajadusel ka pildiga Handies äpi seinale, kust see meie projektijuhtide poolt töösse võetakse. Meie projektijuhid panevad vastavate oskustega Tegijate meeskonna kokku ja tööd saavadki tehtud,“ lisas Sule.  Päringut on võimalik saata ka kodulehelt või kirjutada e-postile works@handies.com

Täpsemat infot selle kohta, kuidas komplekstööde teenus Handies Works toimib, leiab kodulehel https://handies.com/works/